UN ESCENARI ÚNIC

001El PARC FERROVIARI DE MARTORELL és un complex cultural al voltant del ferrocarril. No es tracta ni d’un museu (destinat a l’exhibició estàtica de vehicles o al seu funcionament esporàdic) ni d’una circulació puntual (amb caràcter ocasional). Per contra, es tracta d’un escenari permanent en el qual es duu a terme, de forma continuada, una activitat de caràcter ferroviari on les seves característiques corresponen íntegrament a principis del segle XX.

El lloc triat per a això són les instal·lacions existents en la localitat de Martorell (Barcelona), que van pertànyer en el seu moment a la Cia. dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i a Alacant (MZA), antecessora de RENFE. Concretament la nau de 2.000 m2 de superfície, construïda l’any 1912, i el corresponent feix de vies que li dóna servei.

La zona exterior de la nau constitueix el teatre d’operacions sobre el qual té lloc la circulació de trens, el moviment de locomotores, la càrrega i descàrrega de vagons de mercaderies i el moviment de carros, bombes d’aigua o vehicles auxiliars. Tot això operat per personal especialitzat, dotat d’uniformes i vestimentes de l’època, que ajusten la seva activitat als usos i procediments d’aquell temps.

039007

Es tracta d’un espai en el qual es recrea, de forma integral, l’ambient existent en qualsevol instal·lació ferroviària de l’època considerada. Des del primer element a l’últim, inclosos els comportaments humans. Amb això, el visitant no és un mer espectador sinó que pot viure una profunda experiència personal entorn del que constituïa la nostra realitat ferroviària de fa cent anys.

senales22Per tal de poder assolir aquest important objectiu s’han seleccionat tota una sèrie d’il·lustratius elements del nostre passat ferroviari. Els més importants, sens dubte, locomotores de vapor, cotxes de fusta i vagons de mercaderies propis de l’època. Però aquesta selecció no es limita a aquests grans elements, sinó que abasta tota varietat d’objectes de molta menor entitat, però d’idèntica representativitat, com a uniformes, rellotges, fanals de petroli, cornetes, banderoles, estris diversos, etc.

La utilització de tots aquests elements comporta el rescat d’aquells usos que li són propis i la recuperació, per tant, de funcions ja desaparegudes en la praxi ferroviària que són mostrats al públic en un escenari i en el marc d’una iniciativa totalment singular.

Els elements patrimonials d’ordre menor, integrants del conjunt creat (senyals, fanals, bomba impelent, aiguada, etc.), no només es troben en perfecte estat estètic, sinó també funcional. Tots ells estan inclosos en el pla d’explotació diari, dins de l’operativa ordinària plantejada. Amb això, poden complir amb les funcions per les quals van ser concebuts i dissenyats, de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que antany.

77007003

En aquesta línia, el plantejament del PARC FERROVIARI DE MARTORELL es dirigeix a crear realitats “vives”, allunyades de superats plantejaments, en les quals personal, material i procediments operatius defineixen escenaris globals caracteritzats per la interactivitat amb el visitant.

009Especial aspecte ho constitueix referent a això, quan les circumstàncies ho aconsellen, la enlluernadora presència de figurants aliens a l’explotació ferroviària, rigorosament vestits d’època. Les seves levites, cistelles, polisons i d’altres complements aconsegueixen definir, en conjunció amb els antics uniformes ferroviaris exhibits pel personal, un ambient singular caracteritzat per la més rigorosa coherència.

Així, doncs, mitjançant la posada en valor de les realitats purament ferroviàries i l’afegit de la resta d’elements externs, ve a configurar-se un escenari cultural únic que brinda l’oportunitat a tots els presents de submergir-se, a través d’una assenyalada experiència vital, quan tenia a veure amb el ferrocarril d’antany.

Amb tot això queda complert l’objectiu del PARC FERROVIARI DE MARTORELL en aconseguir posar a disposició de la nostra societat una realitat integral pròpia d’altres èpoques, i pràcticament oblidada, en unes condicions materials de recreació que no només permeten als seus membres contemplar-la en qualitat d’espectadors, sinó viure-la intensament en primera persona.

parque.martorell.cat